Αρχιτεκτονική ΙΑ-64

 

 

Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική ΙΑ-64. Ο επεξεργαστής Itanium.