Λογισμικό Win-32

 

  

Αρχές λογισμικού assembly 32 bits και εφαρμογές.