Τεχνικές Διακοπών και DMA

Τεχνικές διακοπών, ελεγκτές διακοπών και μορφή τους στα σύγχρονα συστήματα. Λειτουργία DMA, τρόπος υλοποίησης.