Αρχιτεκτονική Σύγχρονων Επεξεργαστών

 

 

Βαθμωτοί και υπερβαθμωτοί επεξεργαστές, τρόποι εκτέλεσης εντολών, προβλήματα και λύσεις.