Αρτηρίες Επικοινωνίας, Συστήματα Μνήμης, Διασύνδεση Περιφερειακών Συσκευών

 

Τύποι μνημών, περιφερειακά εισόδου/εξόδου και δίαυλοι συστημάτων. Κρυφές μνήμες, τύποι κρυφών μνημών, τρόποι λειτουργίας και σχεδίαση.