Αλλοίωση Φωνής (Alien voices generation)

Στην ενότητα αυτή, μέσω ενός πειράματος θα γίνει:

  • Κατανόηση της διαμόρφωσης πλάτους ακουστικού σήματος (ringmodulation).
  • Κωδικοποίηση της διαμόρφωσης σε γλώσσα C και εφαρμογή στην αλλοίωση φωνής, για παραγωγή του ακουστικού εφέ των «εξωγήινων» φωνών (alienvoicesgeneration)].
  • Χρήση του μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο με τοTexasInstrumentsTMS320C5505 USBStick για εισαγωγή της φυσικής φωνής και χρήση των ακουστικών ή των ηχείων του υπολογιστή για την αναπαραγωγή της αλλοιωμένης φωνής.