Ψηφιακά Φίλτρα τύπου Κτένας (Comb filters)

Στην ενότητα αυτή θα γίνει:

  • Μια εισαγωγή στα ψηφιακά φίλτρα τύπου κτένας με παρουσίαση των κυρίων λειτουργιών τους.
  • Παρουσίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Μονάδων Χρονοκαθυστέρησης του Σήματος.
  • Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν απλά παραδείγματα φίλτρων κτένας.
  • Στο εργαστηριακό κομμάτι, θα μελετήσουμε την υλοποίηση των φίλτρων κτένας.