Σύνθεση τόνων για τηλεφωνικές συσκευές Dual Tone Multiple Frequency (DTMF)

Στην ενότητα αυτή, μέσω ενός πειράματος θα γίνει:

  • Κατανόηση της λειτουργίας των τηλεφωνικών συσκευών τεχνολογίας DTMF,
  • Παραγωγή συγκεκριμένου ζεύγους ημιτόνων χρησιμοποιώντας γεννήτριες ημιτονικού κύματος,
  • Παραγωγή όλης της ακολουθίας τόνων ενός τηλεφωνικού αριθμού,
  • Παραγωγή των τόνων DTMF χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστήTMS320C5505 USBStick της TexasInstruments και ακρόαση των αποτελεσμάτων στα ακουστικά/ηχεία του υπολογιστή.