Σύνθεση Ψηφιακών Ημιτονικών Κυματομορφών (Sine Wave Generation)

Ένας επεξεργαστής DSP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ημιτονικών κυμάτων. Τα ακουστικά ημιτονικά κύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • Την παραγωγή μουσικών τόνων και σύνθετων κυματομορφών.
  • Την παραγωγή διαφορετικού τόνου για κάθε πλήκτρο, στα τηλέφωνα τεχνολογίας τόνων (DTMF).
  • Τη διαμόρφωση άλλων ηχητικών σημάτων, για ειδικά αποτελέσματα (π.χ. «εξωγήινες» φωνές).
  • Τη δημιουργία διαφόρων ηχητικών εφέ (chorus /phasing/ flanging).

Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για:

  • Απλά και σύνθετα ημιτονικά σήματα.
  • Παραγωγή ημιτονικών σημάτων από υπολογιστή.
  • Παραγωγή ηιτόνου με χρήση της βιβλιοθήκης DSPLIBτης Τ.Ι.

Εισαγωγή στο Πειραματικό μέρος της ενότητας