Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του επεξεργαστή (DSP) TMS320C5505

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια περιγραφή του επεξεργαστή (DSP) TMS320C5505 και μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών του. Ο επεξεργαστής TMS320C5505 χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, με κυριότερες τις εξής:

  • Ασύρματες ακουστικές διατάξεις (ακουστικά κεφαλής, μικρόφωνα, σετ   μικροφώνου-ακουστικών)
  • Ακουστικά κεφαλής με ακύρωση ηχούς
  • Εφαρμογές Επεξεργασίας Φωνής
  • Φορητές Ιατρικές Συσκευές
  • Βιομηχανικός Έλεγχος Διεργασιών
  • Βιομετρικά Συστήματα Δακτυλικού Αποτυπώματος
  • Software Radio

Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε κυρίως με εφαρμογές των τριών πρώτων κατηγοριών.