Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

Στόχοι της 9ης Ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.