Εντολή If

Στόχοι της 2ης Ενότητας είναι η κατανόηση της σύνταξης της εντολής if και η διασαφήνιση των περιπτώσεων χρήσης της εντολής if.