Εισαγωγή

Στόχοι της 1ης Ενότητας είναι η δημιουργία απλών προγραμμάτων και η κατανόηση των βασικών τύπων δεδομένων, των μεταβλητών και των τελεστών.