Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Βιομηχανική Πληροφορική (HYS100)Αναστασία ΒελώνηA- 
Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος (HYS113)Αναστασία ΒελώνηA-