Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα έχει σαν αντικείμενο τη διδασκαλία ειδικών κεφαλαίων για το υλικό και λογισμικό του επεξεργαστή 8086 της Intel και άλλων σύγχρονων επεξεργαστών. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του 8086 έχουν διδαχθεί στην «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-Ι» του Γ’ εξαμήνου. Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν οι τρόποι διασύνδεσης του επεξεργαστή με μνήμες και με περιφερειακά εισόδου/εξόδου, οι τεχνικές διακοπών και DMA καθώς επίσης και οι μέθοδοι προγραμματισμού με διακοπές (ανάγνωση πληκτρολογίου, εκτύπωση σε οθόνη, διαχείριση αρχείων, κλπ). Στους σύγχρονους επεξεργαστές θα εξεταστούν οι βασικές αρχές λειτουργίας της αρχιτεκτονικής ΙΑ-32 (επεξεργαστής 80386, σειρά Pentium) και της αρχιτεκτονικής ΙΑ-64 ( επεξεργαστής Itanium).

Μαθησιακοί Στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο σπουδαστής εξοικειώνεται με το υλικό και λογισμικό των σύγχρονων επεξεργαστών και των συστημάτων προσωπικών υπολογιστών που βασίζονται σε αυτούς. Σε συνέχεια του μαθήματος "Αρχιτεκτονική Η/Υ-Ι", εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές στα παραπάνω συστήματα, με τη χρήση κυρίως της γλώσσας χαμηλού επιπέδου (Assembly) αλλά και της γλώσσας Win-32. Εξετάζονται οι επεξεργαστές της οικογένειας 80x86 της Intel

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ιωάννης Έλληνας

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

“AΡXITEKTONIKH H/Y-Οικογένεια επεξεργαστών 80Χ86”, Ι. Έλληνας, έκδοση 2007

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  1. Ν. Έλληνας, Π. Δ. Κεντερλής, «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -Ο Επεξεργαστής 8086», Αθήνα, 2008.
  2. Γ. Κόγιας, «Αρχιτεκτονική, Οργάνωση και Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών», Σύγχρονη Εκδοτική, 2005.
  3. W. Stallings, «Computer Organization and Architecture», Prentice Hall, 2000.
  4. Tom Shanley, «The Unabridged Pentium 4», Addison Wesley, 2005.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Αρχιτεκτονική Ι