Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά της κάρτας TMS320C5505 eZdsp™
 • Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του επεξεργαστή (DSP) TMS320C5505
 • Οδηγίες για την Ανάπτυξη και Εκτέλεση Προγραμμάτων στο Code Composer Studio v.4
 • Ψηφιακά συστήματα παραγωγής των φαινομένων Ηχούς και Αντήχησης (Echo and Reverberation)
 • Σύνθεση Ψηφιακών Ημιτονικών Κυματομορφών (Sine Wave Generation)
 • Σύνθεση τόνων για τηλεφωνικές συσκευές Dual Tone Multiple Frequency (DTMF)
 • Ψηφιακά Φίλτρα τύπου Κτένας (Comb filters)
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων Πεπερασμένης Χρονικής Απόκρισης (Finite Impulse Response (F.I.R.) Filters Design)
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (Infinite Impulse Response (I.I.R.) Filters Design)
 • Αλλοίωση Φωνής (Alien voices generation)

 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα διαθέτει προηγμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, με βάση τις οποίες θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφει με διαγράμματα βαθμίδων τις βασικές και τις ειδικές διεργασίες της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
 2. Επιλέγει την κατάλληλη μεταξύ των εναλλακτικών περιγραφών ψηφιακού συστήματος, με βάση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
 3. Κάνει φασματική ανάλυση σημάτων και συστημάτων χρησιμοποιώντας εργαλεία προσομοίωσης ψηφιακών συστημάτων για τον υπολογισμό της εξόδου.
 4. Ερμηνεύει τα αποτελέσματα της φασματικής ανάλυσης ψηφιακών σημάτων και συστημάτων, ώστε να προχωρά σε χαρακτηρισμό και κατηγοριοποίησή τους.
 5. Αναλύει προβλήματα επεξεργασίας σήματος σε ρεαλιστικά σενάρια εφαρμογών (επεξεργασία οπτικοακουστικού σήματος, βιοϊατρικών σημάτων, τηλεπικοινωνιακών σημάτων) και συνθέτει λύσεις (σχεδιάζει ψηφιακά συστήματα) με βάση τις διδαχθείσες προσεγγίσεις.
 6. Συνεργάζεται σε ομάδα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση (ανάλυση - σύνθεση) σύνθετου προβλήματος ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, την κριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τη λήψη αποφάσεων προς υλοποίηση.

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μαρία Ραγκούση

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μάθημα Εξειδίκευσης

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

- ΚΟΓΙΑΣ, Γ.Δ., Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
- ΣΥΡΚΟΣ, Γ.Π., Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος: Εισαγωγή, θεωρία και εφαρμογές, (5η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα   2007.
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ., ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Μ., Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος: Θεωρία, Αλγόριθμοι, Πρακτική, Εκδ. Συμεών, Αθήνα 1993.
- ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗΣ, Ν., Σήματα, Συστήματα και Αλγόριθμοι, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1993.
- ΣΚΟΔΡΑΣ, Α., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Β., Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα,      2002.
- HAYES, M., Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, (μετάφραση), Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/νίκη, 2000.