Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Κάρμεν Μεντρέα

Περιγραφή Μαθήματος:

Στο μάθημα του "Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών" οι σπουδαστές θα διδαχθούν τις εξής έννοιες: μέταλλα και κράματα μηχανολογικών κατασκευών, εργαλεία, συσκευές, καλούπια, στοιχεία μηχανών, επικαλύψεων, συγκολλήσεων. Συσχέτιση της δομής με τη συμπεριφορά (ιδιότητες) και με τις μεθόδους παρέμβασης στη δομή (θερμικές, μηχανουργικές και λοιπές κατεργασίες και διεργασίες). Μεταβολές και τροποποιήσεις των ιδιοτήτων του υλικού προ, κατά και μετά κάθε φάση μορφοποίησής του με κατεργασίες και διεργασίες. Τυποποίηση (πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμοί, κώδικες πρακτικής): Ιδιοτήτων των υλικών και μεθόδων μέτρησής τους (δοκιμών). Οργάνων και συσκευών μετρήσεων (δοκιμών) και μεθόδων διακρίβωσης και βαθμονόμησής τους. Υλικών και μεθόδων εφαρμογής τους (κατεργασιών), και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, μεταλλογνωσία, κρυσταλλική δομή των μετάλλων, πλαστική παραμόρφωση των μέταλλων, κράματα μετάλλων.


Κωδικός: MECH126
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 3 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις εξής έννοιες: συστήματα διαχείρισης ποιότητας , εισαγωγή στην μεταλλογνωσία, κρυσταλλική δομή των μετάλλων, ατέλειες της κρυσταλλικής δομής, πλαστική παραμόρφωση των μέταλλων, εργοσκλήρυνση, κράματα μετάλλων και διαγράμματα φάσεων σε ισορροπία.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις εξής έννοιες: χάλυβες, θερμικές κατεργασίες χαλύβων, διαγράμματα TTT-CCT, ποσοτικά διαγράμματα, τεχνικά Φυλλάδια, χυτοσίδηροι και μη σιδηρούχα υλικά.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποτελείται από τρεις ενότητες των τριών έως πέντε εργαστηριακών ασκήσεων. Η Α΄ Ενότητα αναφέρεται στους εργαστηριακούς ελέγχους, ή Β΄ Ενότητα σε θερμικές κατεργασίες χαλύβων, και στην Γ' Ενότητα εκτελείται μια ομαδική πρακτική άσκηση όπου οι σπουδαστές εφαρμόζουν τις γνώσεις τις οποίες απόκτησαν στις πρώτες δυο ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -