Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος

http://s2.hubimg.com/u/966507_f248.jpg

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα εισάγει το προγραμματιστή στις αρχές του  δομημένου προγραμματισμού. Ο δομημένος προγραμματισμός διασπά το βασικό πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα τα οποία είναι μικρά και εύκολα να επιλυθούν. Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού παρουσιάζονται με την χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C η οποία, αν και αναπτύχθηκε 3 δεκαετίες πριν, εξακολουθεί και παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής για πολλούς λόγους. Το μάθημα αφού αναλύσει τα τυπικά χαρακτηριστικών και τους απλούς μηχανισμούς της γλώσσας C προχωρά στην χρήση δομών και δυναμικών τεχνικών ώστε ο προγραμματιστής να είναι σε θέση να επιλύσει σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα

Λέξεις Κλειδιά: Δομημένος προγραμματισμός , γλώσσες προγραμματισμού, γλώσσα C


Κωδικός: HYS109
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS ENGINEERI » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 2 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στόχος της ενότητας είναι να εισαχθούν βασικές έννοιες του προγραμματισμού, και η μεθοδολογία της συγγραφής και της εκτέλεση ενός προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού C.

 

  

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει του τύπους δεδομένων της γλώσσας προγραμματισμού, τις μεταβλητές τους τύπους και την προτεραιότητα των τελεστών για τον σχηματισμό παραστάσεων.

 

  

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τις εντολές εισόδου-εξόδου της γλώσσας C.

 

 

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τις εντολές διακλάδωσης για τον έλεγχο της ροής του προγράμματος.

 

 

 

Βασικός στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση και η εφαρμογή των εντολών επανάληψης και η χρήση συνήθων επαναληπτικών διαδικασιών όπως η άθροιση και ο πολλαπλασιασμός.

 

 

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας πίνακα και η ανάλυση του χειρισμού πινάκων για την επίλυση προβλημάτων.

 

 

 

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εισαγωγή της έννοιας του δείκτη, στις πράξεις με δείκτες και στον χειρισμό πινάκων με χρήση δεικτών.

 

 

 

 

Βασικός στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τις συναρτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας τους.

 

  

Βασικός στόχος της ενότητας είναι η χρήση τοπικών και καθολικών μεταβλητών και η μεταβίβαση τιμών μέσω συναρτήσεων.

 

 

 

Βασικός στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τη χρήση πινάκων σε συναρτήσεις. Επίσης εξετάζεται η χρήση αναδρομικών συναρτήσεων.

 

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -