Δομημένος Προγραμματισμός

Δημήτριος Μετάφας - Χαράλαμπος Πατρικάκης

Περιγραφή Μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στην επίλυση προβλημάτων με Η/Υ. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται: η έννοια του αλγόριθμου, η παράσταση δεδομένων, οι τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, η επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. Επίσης οι φοιτητές γνωρίζουν με τις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου προγραμματισμού. Γίνεται παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας δομημένης γλώσσας καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων με χρήση της γλώσσας αυτής. Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού παρουσιάζονται με τη χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C. Τα θεωρητικά μαθήματα συνοδεύονται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρία σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλγόριθμοι


Κωδικός: ENGI126
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF ELECTRONICS ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Βασικές αρχές προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων, συνεργασία και διεπαφή υλικού και λογισμικού, αρχιτεκτονική επεξεργαστή Η/Υ.

Παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού C, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της C, κύκλοι δημιουργίας προγράμματος, συγγραφή σύνδεση και εκτέλεση προγραμμάτων.

Εντολές ελέγχου ροής, βρόχοι επανάληψης, ένθετοι βρόχοι, βασικοί αλγόριθμοι με χρήση υπολογισμών, εντολών ελέγχου ροής και βρόχων επανάληψης.

Πίνακες, δήλωση πινάκων, βασικοί αλγόριθμοι με χρήση πινάκων.

Δείκτες, απόδοση τιμών σε δείκτες, χρήση δεικτών, αριθμητική δεικτών, δείκτες σε πίνακες, βασικές τεχνικές χρήσης των δεικτών.

Αλφαριθμητικά, αποθήκευση αλφαριθμητικών, εμφάνιση αλφαριθμητικών, εισαγωγή αλφαριθμητικών, συναρτήσεις αλφαριθμητικών, δισδιάστατοι πίνακες και αλφαριθμητικά, βασικοί αλγόριθμοι με αλφαριθμητικά και διάβασμα αρχείων.

Συναρτήσεις, κλήση συναρτήσεων, εμβέλεια μεταβλητών, κλήση  συναρτήσεων με παράμετρο πίνακα, ανάπτυξη αλγορίθμων με οργάνωση του προγράμματος σε συναρτήσεις.

Δομές Παραδείγματα.

Προγράμματα που λύνονται με χρήση αναδρομής.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -