Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Ηρακλής Σίμος

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες» είναι υποχρεωτικό του 4ου εξαμήνου και ανήκει στην κατηγορία Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ). Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών και την εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι ή πρώτη επαφή των σπουδαστών του τμήματος με το χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα,αρχικά αναλύονται τα βασικά σήματα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά (φάσματα σημάτων και ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας). Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των βασικών συστημάτων διαμόρφωσης και από-διαμόρφωσης πλάτους και συχνότητας. Ο επόμενος κύκλος εστιάζει στις βασικές αρχές μετατροπής σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή (δειγματοληψία, κβάντιση, σχήματα διαμόρφωσης παλμών). Τέλος, αναπτύσσονται  θέματα όπως η πολυπλεξία χρόνου/συχνότητας και ο θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Λέξεις Κλειδιά: Τηλεπικοινωνίες, δειγματοληψία, κβάντιση, πολυπλεξία χρόνου/συχνότητας, θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, διαμόρφωση πλάτους (Amplitude Modulation, AM), διαμόρφωση συχνότητας (FM), ανακατασκευή σημάτων, κωδικοποίηση σημάτων.


Κωδικός: ENGI101
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF ELECTRONICS ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 2 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Οι στόχοι της διδασκαλίας της ενότητας και τα θέματα τα οποία καλύπτει είναι:

 • Η εξοικείωση με τη διαδικασία της διαμόρφωσης.
 • Η απόκτηση βασικών εννοιών της διαμόρφωσης πλάτους (AM).
 • Ο υπολογισμός βασικών παραμέτρων συστήματος διαμόρφωσης ΑΜ.
 • Η εξέταση διαφόρων παραλλαγών του συστήματος διαμόρφωσης ΑΜ.

Οι στόχοι της διδασκαλίας της ενότητας και τα θέματα τα οποία καλύπτει είναι:

 • Η απόκτηση βασικών εννοιών της διαδικασίας διαμόρφωσης συχνότητας (FM).
 • Ο υπολογισμός βασικών παραμέτρων συστήματος διαμόρφωσης FΜ.
 • Η εξέταση διαφόρων παραλλαγών του συστήματος διαμόρφωσης FΜ.

Οι στόχοι της διδασκαλίας της ενότητας και τα θέματα τα οποία καλύπτει είναι:

 • Η εξοικείωση με τη διαδικασία και τις βασικές έννοιες της δειγματοληψίας.
 • Η εξέταση της λειτουργίας της λήψης και συγκράτησης δειγμάτων από σήματα.
 • Η επίδραση διαφόρων παραμέτρων (συχνότητα δειγματοληψίας, εύρος παλμού δειγμα­τοληψίας κτλ).

Οι στόχοι της διδασκαλίας της ενότητας και τα θέματα τα οποία καλύπτει είναι:

 • Η εξοικείωση με τη διαδικασία και τις βασικές έννοιες της κβάντισης.
 • Η μελέτη ενός κωδικοποιητή PCM.
 • Η μελέτη ενός αποκωδικοποιητή PCM.

Οι στόχοι της διδασκαλίας της ενότητας και τα θέματα τα οποία καλύπτει είναι:

 • Υπολογισμοί εξασθένησης/ενίσχυσης στην λογαριθμική κλίμακα.
 • Υπολογισμός εξασθένησης/ενίσχυσης συστήματος πολλαπλών βαθμίδων.
 • Υπολογισμοί ισχύος.

Στην 7η Ενότητα του μαθήματος μπορείτε να βρείτε τις εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες υλοποιούνται κατά το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -