Οικοδομική ΙΙ - Εργαστήριο

Εργαστηριακή Συνεργάτιδα: Ελένη Δημοπούλου - Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Αλεξάνδρα Βλάχου, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τομέας Α' - Αρχιτεκτονικού και Οικοδομικού Σχεδιασμού

Περιγραφή Μαθήματος:

Προσέγγιση της Οικοδομικής. Εξέταση όλων των οικοδομικών εργασιών συνοπτικά. Εισαγωγή- Τοιχοποιίες (κανόνες & τεχνητά υλικά - μειονεκτήματα & πλεονεκτήματα- ανοίγματα σε φέροντες τοίχους- επενδύσεις τοίχων- επιχρίσματα- ανώφλια- κατώφλια-ποδιές παραθύρων). Γενική εισαγωγή για την κατασκευή πατωμάτων. Γενικά για κουφώματα. Δώματα. Εισαγωγή στην κατασκευή στεγών. Θέρμανση- Ψύξη κτιρίων με φυσικό τρόπο για εξοικονόμηση ενέργειας Τρόποι θέρμανσης κτιρίων - τζάκια και καπνοδόχοι. Σκάλες. Λειτουργικές μορφές, υλικά κατασκευής και αξιολόγηση κλιμάκων. Μεταρρυθμίσεις και αισθητικές διορθώσεις. 

Λέξεις Κλειδιά: Τοιχοποιία, μόνωση υπογείου, μόνωση δώματος,ρύσεις βατού δώματος, πρεσσαριστή πόρτα, ξύλινο παράθυρο, τοίχος Trombe-Michel, κατασκευαστική τομή υπερυψωμένου ισογείου.


Κωδικός: CIVI123
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην 1η εργαστηριακή ενότητα εξετάζονται τα βασικά στοιχεία πλήρωσης (Τοιχοποιίες).

Στη 2η εργαστηριακή ενότητα εξετάζεται η μόνωση υπογείου σε τομή, υπό κλίμακα 1:20.

Στην 3η εργαστηριακή ενότητα εξετάζονται οι περιπτώσεις (α) συμβατικής μόνωσης και (β) ανεστραμμένης μόνωσης.

Στην 4η εργαστηριακή ενότητα επιλύεται βατό δώμα ορθογωνικής κάτοψης με ζητούμενο τα υψόμετρα των κορυφών με τις απαιτούμενες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων.

Στην 5η εργαστηριακή ενότητα επιλύεται ευθύγραμμη σκάλα με ενδιάμεσο πλατύσκαλο με ζητούμενο τον αριθμό πατημάτων και υψών και τα πλάτη αυτών.

Στην 6η εργαστηριακή ενότητα επιλύεται σκάλα με μεταρρύθμιση, με ζυγό αριθμό πατημάτων. Εφαρμόζεται η μέθοδος του ημικυκλίου.

Στην 7η εργαστηριακή ενότητα επιλύεται σκάλα με μεταρρύθμιση (στροφή 180ο), με μονό αριθμό πατημάτων. Εφαρμόζεται η μέθοδος των ίσων τμημάτων.

Στην 8η εργαστηριακή ενότητα σχεδιάζεται το ανάπτυγμα της εσωτερικής και εξωτερικής βαθμιδοφόρου μεταρρυθμισμένης σκάλας υπό κλίμακα 1:20.

Στην 9η εργαστηριακή ενότητα σχεδιάζεται ξύλινη πρεσσαριστή πόρτα σε κάτοψη , τομή και όψη υπό κλίμακα 1:5.

Στην 10η εργαστηριακή ενότητα σχεδιάζεται ξύλινο παράθυρο με εξώφυλλο γαλλικού τύπου σε κάτοψη , τομή και όψη υπό κλίμακα 1:5.

Στην 11η εργαστηριακή ενότητα και στο πλαίσιο των παθητικών βιοκλιματικών κατασκευών εξετάζεται η λειτουργία του τοίχου Trombe-Michel. Ο τοίχος σχεδιάζεται σε τομή υπό κλίμακα 1:10.

Στην 12η εργαστηριακή ενότητα σχεδιάζεται κατασκευαστική τομή υπερυψωμένου ισογείου υπό κλίμακα 1:20.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -