Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Μιλτιάδης Χαλικιάς

Περιγραφή Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να συντάξουν ένα επιστημονικό κείμενο και κυρίως να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Λέξεις Κλειδιά: Διοικητικά στελέχη, επιστημολογία και φιλοσοφικά ρεύματα, μονάδες ανάλυσης, δειγματοληψία, ερωτηματολόγιο, δημοσκοπήσεις.


Κωδικός: 111741
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF BUSINESS AND ADMINISTRATION » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο μάθημα της Μεθοδολογίας Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη.

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια προσπάθεια εντρύφησης στην έννοια της επιστημολογίας, στη σύνδεση της με τη φιλοσοφία και στις μεθόδους που αυτή χρησιμοποιεί.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στους σημαντικότερους σκοπούς μιας έρευνας.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στις δύο ερευνητικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν τη λογική μιας έρευνας.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην αναγνώριση της μονάδας ανάλυσης.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στη Χρονική διάσταση των ερευνών.

Η ενότητα αυτή διασαφηνίζει την έννοια του δείγματος και εστιάζει στα βασικότερα είδη δειγματοληψίας.

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των βασικότερων ειδών έρευνας.

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικότερων χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου και της χρήσης του στην δειγματοληπτική έρευνα.

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην πληροφόρηση για τα βασικά είδη δημοσκοπήσεων και εστιάζει στο βαθμό αξιοπιστίας τους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -