Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Ιωάννης Σαλμόν

Περιγραφή Μαθήματος:

Τα θέματα που θα μελετηθούν και διδαχθούν οι φοιτητές στο μάθημα της "Οργανωσιακής Συμπεριφοράς" αφορούν:

 • Τη διερεύνηση και την ανάπτυξη της τέχνης της ανάγνωσης και της κατανόησης της Οργανωσιακής ζωής.
 • Τις νέες ιδέες μέσα από προσέγγιση των καταστάσεων από άλλες οπτικές γωνίες - Η ευρεία και πολύμορφη ανάγνωση δημιουργεί ευρύ και πολύμορφο φάσμα δυνατοτήτων δράσης.
 • Τους λιγότερο αποτελεσματικούς επιλυτές προβλημάτων που ερμηνεύουν τα πάντα από ένα σταθερό σημείο αναφοράς - Η σύγκρουση με τα εμπόδια που δεν μπορούν να παρακάμψουν μέσα από μονοκόματες συμπεριφορές.

Λέξεις Κλειδιά: Οργανώσεις, η μηχανοποίηση παίρνει τον έλεγχο,μηχανοποίηση, εγκέφαλος, άνθρωπος, μηχανή, απλός βρόχος, διπλός βρόχος, Frederick Taylor, Maslow


Κωδικός: BUSI110
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF BUSINESS AND ADMINISTRATION » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Διερεύνηση και ανάπτυξη της τέχνης της ανάγνωσης και της κατανόησης της Οργανωσιακής ζωής. Νέες ιδέες μέσα από προσέγγιση των καταστάσεων από άλλες οπτικές γωνίες- Η ευρεία και πολύμορφη ανάγνωση δημιουργεί ευρύ και πολύμορφο φάσμα δυνατοτήτων δράσης. Οι λιγότερο αποτελεσματικοί επιλυτές προβλημάτων ερμηνεύουν τα πάντα από ένα σταθερό σημείο αναφοράς-Σύγκρουση με τα εμπόδια που δεν μπορούν να παρακάμψουν μέσα από μονοκόματες συμπεριφορές.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν θέματα που αφορούν την μηχανοποίηση και πως αυτή παίρνει τον έλεγχο, τις οργανώσεις ως μηχανές καθώς και τις απαρχές της μηχανιστικής οργάνωσης.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν θέματα που αφορούν την κλασική θεωρία διοίκησης που αφορά τον σχεδιασμό γραφειοκρατικών οργανώσεων, θα συνεχίσει η διδασκαλία για την μηχανοποίηση η οποία παίρνει τον έλεγχο καθώς θα αναλυθεί και η θεωρία του Frederick Taylor.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν θέματα που αφορούν την ματιά μας στο πώς θα βλέπαμε τις οργανώσεις ως βιολογικούς οργανισμούς. Θα ανακαλύψουν οι φοιτητές με την βοήθεια του διδάσκοντα καθηγητή τις όποιες οργανωσιακές ανάγκες που υπάρχουν, καθώς θα αναλυθεί το μοντέλο Οργανώσεις - Ικανοποίηση Αναγκών Ιεραρχίας κατά τον Maslow.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις παρακάτω θεωρίες και έννοιες:

 • Ενδεχομενική Θεωρία: Προσαρμόζοντας την οργάνωση στο περιβάλλον 
 • Η ποικιλία των ειδών 
 • Ενδεχομενική Θεωρία: Προάγοντας την υγεία και την ανάπτυξη της οργάνωσης 
 • Φυσική Επιλογή: Η θέαση των οργανώσεων από τη σκοπιά της πληθυσμιακής οικολογίας 
 • Οργανωσιακή Οικολογία: Η δημιουργία κοινού μέλλοντος

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν και θα συζητήσουν για θεωρίες οι οποίες συγκρίνουν τις μηχανές με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με ποια πειράματα και θεωρίες επιτυγχάνεται αυτή η σύγκριση καθώς και από ποιους ανθρώπους κατά περιόδους.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις παρακάτω έννοιες: Οι Οργανώσεις ως Εγκέφαλοι 

 • Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι
 • Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι δημιουργώντας Μανθάνουσες Οργανώσεις
 • Η μάθηση Απλού-Βρόχου 
 • Η μάθηση Διπλού-Βρόχου 
 • Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - Μάθηση Απλού και Διπλού Βρόχου

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις παρακάτω έννοιες: 

 • Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - Κατευθύνσεις για τη δημιουργία οργανισμών μάθησης 
 • Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - Ανιχνεύοντας και προβλέποντας περιβαλλοντικές αλλαγές 
 • Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - Αμφισβητώντας τις λειτουργικές νόρμες και παραδοχές 
 • Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - ενθαρρύνοντας την «Αναδυόμενη» οργάνωση 
 • Μάθηση & Αυτο-οργάνωση Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - «Σχεδιασμοί» που διευκολύνουν τη μάθηση

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις παρακάτω έννοιες: 

 •  Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - Οι οργανώσεις ως ολογραφικοί εγκέφαλοι 
 •  Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι - αρχές ολογραφικού σχεδιασμόυ 
 •  Μάθηση & Αυτο-οργάνωση - Οι οργανώσεις ως εγκέφαλοι

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -