Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Δημήτριος Δρόσος

Περιγραφή Μαθήματος:

Μέσα από το μάθημα οι σπουδαστές θα μπορέσουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα και τις τεχνολογίες που τα υποστηρίζουν. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει Να ενημερωθούν οι σπουδαστές για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία καθώς και την επιχειρηματική πρακτική. Να περιγραφούν τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση - οργανισμό από την εφαρμογή και ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Να καθοριστούν τα βήματα ανάπτυξης των σύγχρονων συστημάτων ποιότητας. Να καθοριστούν τα πιθανά προβλήματα - δυσκολίες κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Να παρουσιασθούν μέσα από πρακτικά παραδείγματα, οι λειτουργίες των εφαρμογών της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Βασικές αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση ποιότητας, ικανοποίηση - εξυπηρέτηση πελάτη, αλυσίδα πελατών, παράγοντες που προσδίδουν αξία στον πελάτη, κριτήρια εξυπηρέτησης, παράγοντες που δυσαρεστούν τους πελάτες, μέθοδοι βελτίωσης της εξυπηρέτησης, πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 22000:2005, OHSAS 18001, εσωτερική επιθεώρηση, διορθωτικές ενέργειες, προληπτικές ενέργειες, ποιοτικός έλεγχος, περιγραφές θέσεων εργασίας, παράπονα πελάτη, στόχοι ποιότητας, εξωτερικές επιθεωρήσεις.


Κωδικός: BUSI103
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - DEPARTMENT OF BUSINESS AND ADMINISTRATION » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 2 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να ενημερωθούν οι σπουδαστές για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και να Κατανοηθούν βασικές τις Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τις Απόψεις - Προσεγγίσεις που έχουν Αναπτυχθεί στη Βιβλιογραφία καθώς και την Επιχειρηματική Πρακτική.

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνουν κατανοητές από τους σπουδαστές οι εξής έννοιες: 

 • Τι είναι η Ποιότητα
 • Ο ορισμός της Ποιότητας
 • Η σημασία της Ποιότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνουν κατανοητές από τους σπουδαστές οι εξής έννοιες: 

 • Η Σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Κρίσιμα στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Η ποιότητα ανα τον Κόσμο
 • Διασφάλιση Ολικής Ποιότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνουν κατανοητές από τους σπουδαστές οι εξής έννοιες: 

 • H Θεωρία του Deming
 • Η φιλοσοφία του Juran
 • Η φιλοσοφία του Crosby
 • Σύγκριση των θεωριών Deming και Crosby
 • Η φιλοσοφία του FeigenBaum

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνουν κατανοητές από τους σπουδαστές οι εξής έννοιες: 

 • Η έννοια του Πελάτη
 • Η έννοια του Προμηθευτή
 • Εξυπηρέτηση Πελατών

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνουν κατανοητές από τους σπουδαστές οι εξής έννοιες:

 • Ικανοποίηση Πελάτη
 • Μέθοδος Musa
 • Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να γίνουν κατανοητές από τους σπουδαστές οι εξής έννοιες: 

 • Πρότυπα ISO 9001: 2008, ISO 14001, ISO 22000:2005, OHSAS 18001.
 • Βασική Φιλοσοφία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, Διεργασίες, Διαδικασίες,
 • Οδηγίες, Έντυπα

Καθώς και οι έννοιες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας οι οποίες είναι:

 • Εσωτερική Επιθεώρηση, Διορθωτικές Ενέργειες, Προληπτικές,
 • Ενέργειες, Ποιοτικός Έλεγχος, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας,
 • Στόχοι Ποιότητας, Εξωτερικές Επιθεωρήσεις, Παράπονα Πελάτη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -