Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με C++

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος

Περιγραφή Μαθήματος:

Στο μάθημα της "Εισαγωγής στον Προγραμματισμό με C++" οι μαθητευόμενοι θα διδαχθούν τα παρακάτω: εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την πληροφορική, δομή Η/Υ, χρήση λειτουργικών συστημάτων, γλώσσες προγραμματισμού, η γλώσσα C++, στοιχεία ενός προγράμματος, τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις, εντολές ελέγχου ροής και επαναλήψεων (εντολές if, if...else, switch, for, while, do), πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες ), αλφαριθμητικά, δείκτες (ορισμός και αρχικοποίηση), πράξεις με δείκτες, χρήση δεικτών, συναρτήσεις (πρωτότυπα συναρτήσεών, παράμετροι συναρτήσεων), επιστροφή παραμέτρων, κλήση με τιμή και κλήση με αναφορά, αναδρομή, δομές, ενώσεις και απαριθμητοί τύποι, εισαγωγικές έννοιες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμός και στις κλάσεις.

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός, πληροφορική, δομή Η/Υ, χρήση λειτουργικών συστημάτων, γλώσσες προγραμματισμού,τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές, εκφράσεις, εντολές ελέγχου ροής και επαναλήψεων, αλφαριθμητικά, δείκτες, συναρτήσεις, αναδρομή, κλάση.


Κωδικός: AUTO120
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF AUTOMATION ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στόχοι της 1ης Ενότητας είναι η δημιουργία απλών προγραμμάτων και η κατανόηση των βασικών τύπων δεδομένων, των μεταβλητών και των τελεστών.

Στόχοι της 2ης Ενότητας είναι η κατανόηση της σύνταξης της εντολής if και η διασαφήνιση των περιπτώσεων χρήσης της εντολής if.

Στόχοι της 3ης Ενότητας είναι η κατανόηση των δομών επανάληψης και η εμπέδωση των διαφορών στη χρήση των διαφορετικών δομών επανάληψης.

Στόχοι της 4ης Ενότητας είναι η κατανόηση των διαφόρων δηλώσεων πίνακα και η εμπέδωση της χρήσης των πινάκων για τη λύση προβλημάτων.

Στόχοι της 5ης Ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας των pointers και η εμπέδωση της χρήσης των pointers.

Στόχοι της 6ης Ενότητας είναι η κατανόηση των διαφόρων ειδών συναρτήσεων και η διασαφήνιση των διαφόρων τρόπων χρήσης των συναρτήσεων.

Στόχοι της 7ης Ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται με τη δομή του πίνακα.

Στόχος της 8ης Ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών δομών και της χρήσης τους.

Στόχοι της 9ης Ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Στόχος της 10ης Ενότητας είναι η διασαφήνιση των εννοιών constructor και destructor και της χρήσης τους στις κλάσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -