Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Δημήτριος Δημογιαννόπουλος

Περιγαρφή Μαθήματος:

Το μάθημα περιγράφει και αναλύει τις ακόλουθες ενότητες:

Βασικές έννοιες ανοιχτών και κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου – Παραδείγματα, Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο το χρόνου. Μαθηματικά ομοιώματα φυσικών συστημάτων, Ανάλογα συστήματα, Αναλογική εξομοίωση συστημάτων – Αναλογικά διαγράμματα, Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας. Μετασχηματισμός Laplace, επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο μιγαδικό επίπεδο, Διαγράμματα βαθμίδων, συναρτήσεις μεταφοράς, Διαγράμματα ροής, τύπος του Mαson, Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, μέθοδος υπολοίπων, Χρονική απόκριση συστημάτων, Αρμονική απόκριση συστημάτων – Λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης.

Λέξεις Κλειδιά: Σύστημα, Μαθηματική Αναπαράσταση Συστημάτων, Αναπαράσταση με Μπλοκ Διαγράμματα, Μελέτη Δυναμικών Χαρακτηριστικών Συστημάτων, Μελέτη- Εξομοίωση Συστημάτων στο πεδίο Χρόνου και Συχνότητας


Κωδικός: 1304
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.- DEPARTMENT OF AUTOMATION ENGINEERING » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Η εξοικείωση των σπουδαστών με τις μεθόδους αναπαράστασης πολύπλοκων συστημάτων χρησιμοποιώντας απλοποιημένα δομικά διαγράμματα.

 

  

Η χρήση διαφορικών εξισώσεων για επίτευξη μαθηματικής περιγραφής ενός σύνθετου συστήματος, με στόχο τη (σε ύστερο στάδιο) μελέτη αυτού με μαθηματικές μεθόδους είτε στο πεδίο του χρόνου είτε σε αυτό της συχνότητας.

Η αντιστοιχία συστημάτων διαφορετικής τεχνικής ή φυσικής προέλευσης (μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά κλπ) μέσω ενός κοινού τρόπου αναπαράστασης βασισμένου σε γενικευμένους κανόνες ροής και διατήρησης ενέργειας, ύλης κλπ.

Η χρήση του μετασχηματισμού Laplace για την ευκολότερη μελέτη των συστημάτων που περιγράφονται με σύνολα διαφορικών εξισώσεων.

 

Εξειδίκευση της προηγούμενης ενότητας στη μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

 

 

 

Η αναπαράσταση συστημάτων στο πεδίο Laplace χρησιμοποιώντας γενικευμένες σχέσεις εισόδου- εξόδου, με στόχο τη μελέτη των δυναμικών τους χαρακτηριστικών.

 

 

 

Μέθοδος συνδυασμού στοιχειωδών συναρτήσεων μεταφοράς (που περιγράφουν απλά υποσυστήματα) για την αναπαράσταση πολύπλοκων συστημάτων και τη μελέτη των δυναμικών τους χαρακτηριστικών.

 

Μελέτη τυπικών συστημάτων πρώτου βαθμού (δηλαδή συστημάτων που περιγράφονται από διαφορική εξίσωση πρώτης τάξεως, όπως διεργασία φόρτισης πυκνωτή ή πηνίου) με χρήση του πεδίου Laplace.

Μελέτη τυπικών συστημάτων δευτέρου βαθμού (δηλαδή συστημάτων που περιγράφονται από διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξεως, όπως διεργασία φόρτισης κυκλώματος πυκνωτή-πηνίου- αντίστασης) με χρήση του πεδίου Laplace.

Μελέτη απόκρισης συστημάτων (πρώτου, δευτέρου ή και ανώτερου βαθμού) σε ημιτονοειδή είσοδο, με χρήση διαγραμμάτων BODE.

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν βίντεο στα οποία ο διδάσκων καθηγητής λύνει εργαστηριακές ασκήσεις.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -