Πληροφορική

Ιωάννης Ψαρομήλιγκος

ITΠεριγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τον πρωτοετή φοιτητή/τρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην Πληροφορική χρησιμοποιώντας δύο βασικά εργαλεία (1) το λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων MS Excel και (2) τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Οι φοιτητές ασκούνται στο εργαστηριακό μέρος και με τα δύο αυτά εργαλεία δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρώτο.

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Δίκτυα, Διαδίκτυο, Κωδικοποίηση, Παράσταση δεδομένων, Visual Basic, MSExcel


Κωδικός: ACCO137
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μία εισαγωγή στις τεχνητές εργασίες, υπολογιστικά συστήματα, πληροφορική τεχνολογία, την εργασία ανάπτυξης λογισμικού και την εργασία του προγραμματισμού.

IT_2Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού συστήματος και του τρόπου λειτουργίας του.

IT_3Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα διδαχθούν τις παρακάτω έννοιες:

 • Δίκτυα & Διαδίκτυο
 • Στατιστικά & Προβλέψεις
 • Αρχιτεκτονική Δικτύων
 • Τα πρωτόκολλα TCP/IP
 • DNS, URLs

IT_4Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος που παριστάνονται και κωδικοποιούνται τα δεδομένα (αριθμοί και χαρακτήρες) σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

IT_5Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Εισαγωγή στα Λογιστικά Φύλλα
 • Επεξεργασία κελιών, γραμμών και στηλών
 • Μορφοποίηση Δεδομένων
 • Μαθηματικοί Τύποι & Συναρτήσεις
 • Ταξινόμηση & Ομαδοποίηση Δεδομένων
 • Πίνακες
 • Γραφήματα

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Εξοικείωση με το περιβάλλον της Visual Basic (άσκηση "Hello World" & "Greetings")
 • Μεταβλητές - Τελεστές - Αριθμητικές Παραστάσεις (άσκηση "Ψώνια στο Super Market")
 • Χρήση Εντολών Απόφασης (άσκηση "simple calculator" & υπολογισμός αξίας ρεύματος)
 • Χρήση Πινάκων & Εντολών Επανάληψης (άσκηση ορθογώνια τρίγωνα & ναρκαλιευτής & ταξινόμηση αριθμών)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -