Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Δημήτριος Σταυρουλάκης

Περιγραφή Μαθήματος: Οι έννοιες που θα προσεγγιστούν στο μάθημα της "Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων" είναι οι παρακάτω: πολιτική και τεχνικές διοίκησης προσωπικού στις επιχειρήσεις, εργασιακές σχέσεις, προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης. Νομικό πλαίσιο, συστήματα υποκίνησης και αμοιβής προσωπικού. Επιλογή, στελέχωση, εκπαίδευση και εποπτεία προσωπικού. Υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο καθώς και ο ρόλος της ομάδας.

Λέξεις Κλειδιά: Προσέλκυση προσωπικού, συνέντευξη επιλογής, αξιολόγηση προσωπικού, διοίκηση ανθρώπινων πόρων & εκπαίδευση


Κωδικός: ACCO100
Σχολή - Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται έννοιες όπως η προσέλκυση του προσωπικού, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πηγές προσέλκυσης καθώς και η επιλογή προσωπικού.

Σ' αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την συνέντευξη επιλογής, οι βασικοί τύποι συνεντεύξεων καθώς και η διαδικασία συνέντευξης.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης Προσωπικού και οι λόγοι αξιολόγησης προσωπικού.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται έννοιες όπως η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, αναλύονται οι διαφορές μεταξύ ΔΠ & ΔΑΠ και αναλύεται η Εκπαίδευση & Επιμόρφωση του προσωπικού.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-
Μεταδεδομένα μαθήματος
Αριθμός Επισκέψεων: 0
Αριθμός Προβολών: 0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -